Výuka ruštiny: prezenční, online. Loik Education Center s.r.o.

Loik Education Center s.r.o.

e-mail: loikovat@gmail.com

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“ (J. Vrba)
Jazykové kurzy

Angličtina,   Čeština,   Francouzština,   Němčina,   Ruština,   Španělština  


NABÍZENÉ SLUŽBY:

Výuka cizích jazyků (jazyková úroveň od А1 do С1).

Překlady a tlumočení z a do cizích jazyků.

Korektura textů v cizím jazyce.

Příprava na bakalářskou a magisterskou zkoušku z cizího jazyka.

Příprava na statní zkoušku z cizího jazyka.

Příprava na zkoušku z cizího jazyka na certifikáty.
Jazykové úrovně А1-С1:

A1 (začátečníci 1). Mluvčí na této úrovni dokáže komunikovat na základní téma (bydliště, rodina, všední věci). Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat.

A2 (začátečníci 2). Mluvčí rozumí komunikaci, která se vztahuje na jeho bezprostřední okolí a základní aktivity. Konverzuje v tématech o rodině, nakupování, práci. Jeho komunikace je jednoduššího charakteru.

B1 (mírně pokročilý). Člověk je schopen komunikovat v běžných tématech, např. o práci, studiu, volném čase apod. Píše jednoduché, ale souvislé texty. Popisuje své běžné prožitky a cíle, odůvodňuje své názory nebo plány.

B2 (středně pokročilý). Člověk může napsat podrobné texty, širší oblasti konverzačních témat, vysvětlit názor nebo stanovisko. Rozumí hlavním myšlenkám složitějších textů a může vést diskuzi ve svém oboru.

C1 (velmi pokročilý). Používá jazyk flexibilně, komunikuje v různých tématech. Rozumí náročným, dlouhým textům. Vyjadřuje se aktivně plynule, bez zjevného nedostatku slovní zásoby.

Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři nebo rodilí mluvčí z vysokoškolským vzdělaním v oboru filologii (lingvistika, literární věda) a v oboru pedagogika. Začátek výuky a čas si volíte dle Vašich potřeb. Pokud máte zájem, můžete nás kontaktovat telefonicky a e-mailem.


Překlady a tlumočení:

BĚŽNÉ PŘEKLADY: smlouvy, rodné listy, oddací listy, vysvědčení, diplomy.

ODBORNÉ PŘEKLADY: právo, průmysl, zdravotnictví.

SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ (kabinové): sympozia, konference, prezentace, semináři.

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ (postupní): sympozia, konference, semináři, prezentace, obchodní jednání, přednášky, školení.


Korektura textů:

Korektura běžných textů.

Korektura odborných textů.

Korektura překladů.


Příprava na bakalařskou a magisterskou zkoušku z cizího jazyka:

Obecný jazyk.

Obchodní jazyk.

Jazyk pro cestovní ruch.


Příprava na statní zkoušku:

Zkušební testy na gramatiků.

Zkušební testy na psaní.

Zkušební testy na čtení.

Zkušební testy na poslech.


Příprava na zkoušku z cizího jazyka na certifikáty:

ANGLICKÝ JAZYK: certifikáty Cambridge English, ECL, TELC.

ČESKÝ JAZYK: certifikáty CCE, ECL, TELC.

FRANCOUZSKÝ JAZYK: certifikáty DELF, DALF, TFI, ECL, TELC.

NĚMECKÝ JAZYK: certifikáty ÖSD, ETS Global, ECL, TELC.

RUSKÝ JAZYK: certifikáty TORFL/TRKI, ECL, TELC.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK: certifikáty DELE, ECL, TELC.
Loik Education Center s.r.o.

Kaprova 42/14

110 00 Praha 1